Czy psycholog musi mieć kasę fiskalną?

Czy psycholog musi mieć kasę fiskalną

Każdy przedsiębiorca, w tym psycholog prowadzący własną działalność gospodarczą, musi być świadomy obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji sprzedaży. Chociaż niektórzy podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, istnieją pewne ograniczenia, które warto znać.

Obowiązek Ewidencjonowania Sprzedaży dla Psychologów

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.), psychologowie świadczący usługi dla osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej. Jednakże istnieje pewien limit, który pozwala na zwolnienie z tego obowiązku.

Limit 20.000 zł i Zwolnienie z Ewidencji

Limit ten wynosi 20.000 zł rocznie i dotyczy psychologów, u których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył tej kwoty w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym. Dla tych, którzy rozpoczynają działalność w danym roku podatkowym, limit ten jest ustalany proporcjonalnie do okresu prowadzenia usług w danym roku.

Zwolnienie z Kasy Fiskalnej – Tylko dla Przelewów

Istnieje również możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, gdy psycholog otrzymuje zapłatę za swoje usługi wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy lub do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Ważne jest, aby z ewidencji i dokumentów płatności jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnej usługi dotyczyła transakcja.

Jeśli psycholog przyjmie choćby jedną płatność gotówkową, traci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Szukasz zaufanego biura rachunkowego? Wybierz księgowość online

Scroll to Top