oferta

RYCZAŁT (PPE)

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu. Nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)

Do prowadzenia KPiR zobowiązane są osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także dotyczy spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne.

Rozliczenie w formie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) jest możliwe dla wyżej wymienionej grupy przedsiębiorców, o ile osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego. (w 2022 r. limit przychodów wynosi 9.188.200 zł, w 2023 r. limit przychodów wynosi 9.654.400 zł, ).

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to narzędzie, które stosowane jest do ewidencji w księgowości uproszczonej. Zapisuje się w niej wszystkie przychody firmy oraz poniesione koszty, wraz z datami, kwotami, stosownymi opisami i komentarzami, jeżeli dany zapis tego wymaga.

ROZLICZANIE KSIĄG HANDLOWYCH

Księgi handlowe ta forma rozliczenia jest obowiązkowa dla spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością bez względu na wysokość przychodów. Pozostali przedsiębiorcy muszą na nią przejść w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia kwoty przychodów 2 000 000 euro w skali roku.

 

Wszystkie firmy, które chciałyby skorzystać z profesjonalnej pomocy w prowadzeniu i rozliczaniu ksiąg handlowych, zapraszamy do współpracy

KOPLEKSOWA OBSŁUGA KADROWO, PŁACOWA Z ROZLICZENIEM Z ZUS

  • zatrudnianie pracowników (przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło);
  • bieżąca obsługa pracowników (prowadzenie akt osobowych, wystawianie zaświadczeń, wniosków urlopowych, świadectw pracy);
  • naliczanie list płac i obliczanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy;
  • wnioski PFRON;
  • inne czynności, w zależności od potrzeb klienta;

Rabat 50%

Jeśli dokonają Państwo polecenia usług naszego Biura Rachunkowego innym przedsiębiorcom, co w konsekwencji doprowadzi do podpisania umowy uzyskają Państwo rabat 50% przez pierwszy miesiąc na prowadzenie księgowości przez naszą firmę.

Scroll to Top