Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies w ramach strony internetowej uslugiksiegoweonline.pl

Właścicielem strony uslugiksiegoweonline.pl jest Anna Romanowska ul Chodkiewicza 7, 84-230 Rumia, NIP 5882264091, REGON 525088882.  Kontakt możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na kontakt.ksiegowosconline@gmail.com

§1 Definicje

Administrator – Anna Romanowska, prowadzący stronę internetową uslugiksiegoweonline.pl

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://uslugiksiegoweonline.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony

§2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą kontaktu e-mail. Administratorem tych danych osobowych jest Administrator.
 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach kontaktu e-mail przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Dane mogą być wykorzystane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by Użytkownik otrzymał odpowiedź.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Uprawnienia Użytkowników:  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  b) prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  c) prawo do przenoszenia danych
  d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził
  e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: kontakt.ksiegowosconline@gmail.com

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) Wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty na prośbę Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie)

b) Wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa)

c) Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy)

d) Analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych – Google Analytics wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

e) Wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

f) W celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

LH.pl Sp. z o.o.,  ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, KRS: 0000503852, NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

 1. Administrator zapewnia, że podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych podejmują wszelkie odpowiednie środki wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Wybrane metody ochrony danych.

Dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych) zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa).

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do USA. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki dostawcy Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora do momentu realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów lub odwołania zgody bądź do momentu przedawnienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe.

§3 Pliki cookies

 1. Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, wysyłane do komputera lub innego urządzenia końcowego (np. smartfon, tablet) Użytkownika, podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki te zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia późniejsze ulepszanie struktury i zawartości strony www.
 2. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora, Użytkownik wyraża za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z cookies, poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki stron www.
 4. Istniejące pliki cookies mogą być usunięte przez Użytkownika, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pliki cookies nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.
 6. W ramach użytkowania Strony internetowej, wykorzystywane są następujące technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika:
 7. a) Google Analytics – stosowane w celu analizowania statystyk Strony internetowej, m.in. liczby odwiedzających czy rodzaju używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej
  b) Narzędzia społecznościowe – stosowane w celu udostępniania, polubienia czy podglądu profilu społecznościowego. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies następujących firm: Facebook, Twitter oraz Google.
Scroll to Top