Z czym wiąże się brak stałego miejsca prowadzenia działalności?

Prowadzenie działalności gospodarczej

Zarządzanie przedsiębiorstwem na przestrzeni lat kojarzyło się z posiadaniem imponującej siedziby firmowej, gdzie przedsiębiorca spotykał się ze swoimi partnerami biznesowymi. Jednak obecnie dynamicznie zmieniające się trendy w biznesie oznaczają, że nowoczesna działalność gospodarcza nie ogranicza się jedynie do monumentalnych biurowców czy obszernych hal produkcyjnych. Coraz częściej mamy do czynienia z niewielkimi firmami, których właściciele nie związani są z jednym stałym miejscem działalności. Jakie implikacje ma brak stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i jakie są tego konsekwencje prawne?

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Określenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej powinno być uwzględnione już na etapie zakładania firmy. Ten aspekt jest istotny np. przy wypełnianiu formularza CEIDG-1 (Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Ponadto, wniosek ten zawiera miejsce na „opis nietypowego miejsca”, co odnosi się np. do sytuacji, gdy rzeczywista działalność ma miejsce w pawilonie itp. Jeśli jednak charakter Twojej działalności tego wymaga, istnieje opcja zaznaczenia „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Dotyczy to np. usług świadczonych „na miejscu” u klienta, takich jak mobilne usługi kosmetyczne czy fryzjerskie, a także prace rzemieślników i mechaników w domach lub lokalnych przedsiębiorstwach klientów.

Niezależnie od tego, nawet przy wybraniu tej opcji, konieczne jest podanie adresu do doręczeń. Korespondencja urzędowa będzie dostarczana pod adres wskazany przez przedsiębiorcę w punkcie 6. wniosku CEIDG-1, który może być np. adresem zamieszkania.

Brak stałego miejsca prowadzenia działalności – jaki adres na fakturach?

Jeśli z powodu specyfiki Twojej działalności nie posiadasz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, na fakturach należy podać adres zamieszkania.

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a właściwość Urzędu Skarbowego. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej bez stałego miejsca prowadzenia, rozliczenia odbywają się w Urzędzie Skarbowym właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania, podobnie jak w sytuacji posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności.

Brak stałej siedziby działalności gospodarczej

Choć zasadniczo przepisy nie zakazują prowadzenia działalności bez stałej siedziby, taki stan rzeczy może generować pewne ograniczenia. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca pragnie nawiązywać relacje biznesowe. Dodatkowo, aspekt kosztowy jest istotny. W przypadku prowadzenia działalności w miejscu zamieszkania, nie można uwzględnić w kosztach wydatków związanych z użytkowaniem przestrzeni na cele działalności, takich jak koszty najmu pomieszczenia firmowego.

Należy również zwrócić uwagę na rodzaj ponoszonych kosztów. W przypadku stałego miejsca prowadzenia działalności, zakup wyposażenia biura może być łatwiej związany z prowadzoną działalnością niż w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia. Mniejsze koszty mogą skutkować większymi zobowiązaniami podatkowymi.

Brak stałej siedziby działalności gospodarczej – podsumowanie Jak widać, brak stałego miejsca wykonywania działalności biznesowej nie musi być problemem. Można prowadzić firmę w taki sposób, jednak warto pamiętać, że posiadanie siedziby przedsiębiorstwa może być niezbędne przy rozszerzaniu działalności.

Scroll to Top